Công Ty Cổ Phần Valis 29 Z4 Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội
Công Ty TNHH Vaudio 5F1, ngõ 357 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội